Politika zasebnosti

1. Splošno

Podjetje (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov oz. ponudnik), ki upravlja s spletno trgovino Avtobrisalci.com (www­­.avtobrisalci.com), se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi.

2. Uporaba osebnih podatkov

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

1. Ime in priimek (podatek je potreben za izstavitev računa / dostavo blaga),

2. Naslov in kraj bivanja (podatek je potreben za izstavitev računa / dostavo blaga),

3. Podatki za dostavo naročenega blaga

4. Naslov elektronske pošte (podatek potrebujemo za pošiljanje informacij o naročilu, pošiljanje predračunov / računov, za morebitno nujno komunikacijo z uporabnikom, …),

5. Telefonsko številko (podatek je potreben za hitro komunikacijo v povezavi z naročilom in za učinkovitejšo dostavo),

6. Ime oz. naziv pravne osebe (če je kupec pravna oseba),

7. Davčno številko pravne osebe (če je kupec pravna oseba).

3. Piškotki in IP naslovi

Informacije o uporabi piškotkov na naši spletni strani si lahko preberete tukaj.

Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

Tawk.To

Če se na nas obrnete preko klepeta na naši strani, bo to potekalo preko programske opreme Tawk.to, live chat software iz tawk.to Inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119.


Takoj, ko pokličete Tawk Widget, se vzpostavi povezava s strežniki tawk.to Inc. Tawk shrani vaš IP naslov in uporablja “piškotke” –  majhne tekstovne datoteke, ki so nastavljene in shranjene v vašem računalniškem sistemu in vam omogočajo, da se z nami osebno pogovarjate v realnem času. Piškotke lahko preprečite z ustreznimi nastavitvami programske opreme brskalnika; vendar  v tem primeru morda ne boste mogli v celoti izkoristiti funkcije klepeta v živo in drugih funkcij te spletne strani.
Zbirajo, obdelujejo in shranjujejo se naslednji podatki: vsebina pogovora, datum in čas klica, vrsta / različica brskalnika, uporabljeni operacijski sistem, URL predhodno obiskanega spletnega mesta in količina poslanih podatkov. Zbrani podatki se ne bodo uporabljali za osebno identifikacijo obiskovalca te strani in ne bodo povezani z osebnimi podatki preko nosilca psevdonimov. Podatki so shranjeni tudi v tawk.to Inc. Za nadaljnje informacije o tem, kako ravnati z zakoni o varstvu podatkov, ki jih izvaja tawk.to Inc., prosimo, preberite njihovo politiko zasebnosti na: https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov (obveščanje uporabnikov)

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Ponudnik se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam (ki ne sodelujejo v postopku izvedbe naročila in obdelave plačila), razen, kolikor je to dolžan v skladu z veljavno zakonodajo, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Ponudnik lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, GLS ipd.) bo ponudnik zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo ponudnik stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

5. Prijava na E-novice

Uporabniki so v primeru prijave na e-novice uvrščeni na e-poštni seznam, ki ga uporabljamo za občasno pošiljanje marketinških sporočil (novic, posebnih akcijskih ponudb, dogodkih) in sporočil v obliki elektronskih pisem. Če boste po prijavi izrazili, da ne želite prejemati teh sporočil, bomo to takoj upoštevali. Odjavo nam lahko posredujete pisno na naš naslov ali preko info@avtobrisalci.com. V vsakem poslanem informativnem elektronskem sporočilu bo jasno razvidna tudi možnost za odjavo od teh sporočil.

Uporabnik, ki se je naročil na prejemanje marketinških sporočil v obliki elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja elektronska poštna obvestila na njegov elektronski naslov, ki ga je vpisal ob prijavi. Elektronska sporočila ponudnika se nanašajo na ponudnikove storitve (nasveti, promocijski material, akcije in ugodnosti in druga sporočila o storitvah podjetja).

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik beleži podatke o tem, kateri uporabnik je prebral določeno elektronsko poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je pogledal. Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ ali vsebine bodočih elektronskih poštnih obvestil, ki jih pošlje določenemu uporabniku.

6. Kontaktni obrazec / direketen e-mail kontakt

Pri oddaji povpraševanja preko kontaktnega obrazca ali pri kontaktiranju ponudnika direktno na e-mail ponudnika, se vaš e-mail in drugi podatki, ki ste jih vnesli v sporočilu, hranijo za potrebe izvajanja storitev.


V kolikor želite preveriti podatke, ki jih od vas ponudnik poseduje ali jih želite izbrisati, pišite na info@avtobrisalci.com. To ne vključuje podatkov, ki jih mora ponudnik hraniti v administrativne, pravne ali varnostne namene.

7. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

Pravica do preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki jo pošljete na naslov ponudnika ali na info@avtobrisalci.com.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da ponudnik posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od ponudnika dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in informacije iz prvega odstavka 15. člena Splošne uredbe. Ponudnik zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Skladno z 12. členom Splošne uredbe se informacije, zagotovljene na podlagi 13. in 14. člena, ter vsa sporočila in ukrepi, sprejeti na podlagi členov 15. do 22. in 34. člena, zagotovijo brezplačno.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko ponudnik: a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali b) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. Ponudnik nosi dokazno breme, da je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, ponudnik pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

(b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava posebnih vrst podatkov;

(c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za ponudnika;

(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

Zgoraj navedeno ne velja, če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Uporabnik ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri ima kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če meni, da obdelava osebnih podatkov v povezavi z njim krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico, da pisno na sedež ponudnika ali po e-pošti na naslov info@avtobrisalci.com zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih ponunik zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.